Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


 

Datum Druh dopravního omezení
05.10.2016

Uzavírka silnice Teplice nad Metují - Dědov ve dnech 7. - 8. 10. 2016

Informace k uzavírce

Objízdný jízdní řád

04.10.2016

Informace o uzavírce trasy Teplice nad Metují - Javor ve dnech
7. - 8. 10. 2016

Informujeme Vás o potížích, které nastanou při opravě objízdné trasy mezi Teplicemi a Dědovem. Dodavatelé staveb v Javoru u Teplic nad Metují a České Metuji  zahájili za provozu (průjezd stavbou) přípravu na opravu objízdné trasy uvedených staveb v úseku od "Kameníků" v Dolních Teplicích po začátek obce Javor. Tato přípravná fáze bude trvat do čtvrtka 6.10.2016.

V pátek a sobotu 7.-8.10. 2016 bude daný úsek zcela uzavřen a budou se pokládat živičné vrstvy / asfaltový koberec.

Autobusová doprava z Teplic do Police nad Metují bude v pátek po osmé hodině zajištěna přes Lachov. V úseku Police nad Metují – Dědov a zpět bude pouze v pátek zajištěna od některých spojů  náhradní autobusová doprava. 

Spoje budou z provozních důvodů vedeny v jiných časech, než původní spoje tradiční linky tak, aby navazovaly na linky z Teplic do Police. V sobotu 8.10. autobusy mezi Policí nad Metují a Dědovem nepojedou.

Odjezdy autobusů budou včas zveřejněny na informačních letácích na zastávkách i na webových stránkách města.

Mapa uzavírky zde.

23.09.2016
Zprůjezdnění stavby v Dědově Javoru pro autobusy veřejné dopravy. Od pondělí 26. 9. 2016 bude na lince Police n.Met. - Teplice n.Met. platit nový jízdní řád zde.
19.09.2016

Dovolujeme si Vás informovat o výluce traťové koleje a objízdné trase náhradní autobusové dopravy v úseku
Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov (22.9. - 5.10.2016)

Výluka na trati 026 Týniště nad Orlicí - Broumov a zpět (Broumov - Teplice nad Metují)

Výlukový jízdní řád

01.07.2016

UZAVÍRKA SILNICE DĚDOV - ČESKÁ METUJE 11. 07. - 6. 11. 2016

Upozorňujeme řidiče a spoluobčany, především pak obyvatele Javora a Dědova, že od 11.7. do 6.11. budou probíhat stavební práce na nábřežních zídkách v Javoru "u školy" a v České Metuji u mostu směrem na Vlásenku.
Po projednání s Policií České republiky je stanovena přechodá úprava provozu na silnicích č. II/301, II/303, III/303 13, III/301 18, III/303 22 kat. území Javor, dle grafického znázornění v příloze.
Platnost úpravy: 11.7.2016 – 6.11.2016, 20.8.2016 bude objížďková trasa vedena přes silnici č. III/303 16 přes Bezděkov nad Metují (povolená uzavírka silnice č. II/3036 z důvodu in line bruslení)
Důvod A: Oprava zdi na silnici č. III/301 10 Javor, v délce 58 m opravy vozovky s odvodněním v délce 141m
Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:
Marek Buřval stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, Hradec Králové, tel. 731 601 580
Důvod B: Uzavírka silnice č. II/301 v obci Česká Metuje z důvodu výstavby opěrné zídky, výstavby
chodníku, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacího vedení a úpravy křižovatky.
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 608 38 744, Radek Košťál, tel.: 724 263 638

Mapa objízdné trasy ke stažení zde.
Informace pro cestující ke stažení zde.
Výlukový jízdní řád ke stažení zde.

12.05.2016

REKONSTRUKCE SILNICE BROUMOV - PASA

Rekonstrukce silnice II/303 km mezi křižovatkou silnic na Jetřichov a pracovní spárou vozovky za čerpací stanicí pohonných hmot v Broumově začne 30. května.

S tím spojená uzavírka by měla trvat do 7. srpna. Dříve zveřejněné termíny stavby byly mylné.

Projektová dokumentace v daném úseku řeší zesílení vlastní vozovky (frézování průměrně 6 cm, pokládka nových asfaltových vrstev v celkové tloušťce 9 cm), nezpevněné krajnice, vybavení silnice v rozmezí silniční koruny. Dále řeší obnovu příčných propustků pod silnicí. Obnova přilehlého odvodňovacího zařízení není součástí projektové dokumentace.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu je je ve směru na Broumov navržená po silnici III/30323 a III/3024 přes obec Jetřichov a dále po silnici II/302 přes obec Hejtmánkovice do Broumova. Objízdná trasa je obousměrná.

Autobusová zastávka U Šléglů se po dobu výstavby dočasně zruší bez náhrady, autobusová zastávka Jetřichov, rozcestí se dočasně zruší, a jako náhradní autobusová zastávka bude Jetřichov, horní.

13.12.2015

Informace o vlakové výluce na trati 047: TEPLICE NAD METUJÍ - TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO

Výluka potrvá nepřetržitě od 13. 12. 2015 do 31. 3. 2016.

07.10.2015

Uzavření železničního přejezdu v Petříkovicích v termínu
od 23. 10. - 3. 11. 2015

Upozorňuji  na uzavírku železničního přejezdu v Petříkovicích na silnici II/310 ve dnech 23. října až 3. listopadu 2015.

Přejezd bude uzavřen pro veškerou dopravu mimo autobusových linek
a vozidel integrovaného záchranného systému.

Objízdná trasa je vedena přes Stárkov - Horní Kostelec - Rtyni v Podkrkonoší - Úpici - do Trutnova.
Dodržování zákazu vjezdu bude ve zvýšené míře kontrolováno POLICIÍ ČR.
Zhotovitel stavby děkuje za pochopení a dodržování zákazu vjezdu.

14.09.2015

Výluka vlakové dopravy na trati 047

Informace o vlakové výluce na trati 047 Trutnov hl. n. - Teplice nad Metují nepřetržitě ve dnech 21. 9. 2015 - 12. 12. 2015. Výluka bude dále pokračovat až do 29. 1. 2016 v úseku Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město.

Mapa trasy náhradní autobusové dopravy.
08.09.2015

Druhá etapa rekonstrukce silnice Teplice nad Metují stáčírna vody - hlavní nádraží od 11. září 2015.

Souhrnné autobusové jízdní řády pro II. etapu stavby od 11. 09. 2015.

Úprava jednotlivých autobusových spojů pro II. etapu stavby od 11. 09. 2015 (zelená náhradní spojení).

Přímé autobusové spojení Teplice n. Met. - Police n. Met. - Broumov a vlakové spojení Teplice n. Met. - Broumov od 11. 09. 2015.

02.09.2015 Konec srpna mění jízdní řády i na Broumovsku
05.05.2015

První etapa rekonstrukce silnice Teplice nad Metují stáčírna vody - Rybárna od 10. 5. - 31. 7. 2015

Souhrnné autobusové jízdný řády pro I. etapu stavby (10. 5. - 31. 8. 2015) 

Úpravy jednotlivých autobusových spojů v období (10. 5. - 31. 8. 2015, zelená - náhradní spojení)

Přímé autobusové spojení Teplice n. M. - Police n. M. - Broumov a vlakové spojení Teplice n. Met. - Broumov (10. 5. - 31. 8. 2015)

Objízdná trasa pro občany města Teplic nad Metují

29.06.2015

Náchod - rekonsturkce kruhového objezdu u Čedoku

Rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku.