Navigace

Obsah

Pečovatelská služba a sociální péče

Zřizovatel: Město Teplice nad Metují

Identifikátor služby: 6697882

Adresa: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují

Pracovní doba: 6.30 hod – 15.00 hod

Telefon: 491 581 207 (T. Báčová), 776 881 381 (I. Kutíková)

E-mail: bacova@teplicenadmetuji.cz

 

Pečovatelská služba v Teplicích nad Metují

Základní informace:

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6.30  do 15.00 hodin.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby občanům na území města Teplice nad Metují a přilehlých obcích, tj. Zdoňov, Lachov, Bohdašín, Dědov a Javor se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tuto službu požádají a oddaluje tak nutnost ústavního opatření.

 

Cílová skupina:

- senioři od 65 let,

- zdravotně postižení občané, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc další osoby a zajištění základních potřeb

 

Základní úkony:

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

Ceník pečovatelské služby ke stažení zde


Sociální služby a sociální péče

 • poradenská činnost v oblasti dávek sociální péče a sociálních služeb
 • péče o staré a zdravotně postižené občany, o rodinu a děti, spolupráce při zmírňování následků nezaměstnanosti
 • spolupráce s ÚP, OSSZ, okresními soudy, odborem sociálních věcí v Broumově
 • zajištění dotací pro sociální oblast
 • ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • výkon funkce opatrovníka
 • zajišťování pečovatelské služby

Kontakt: Terezie Báčová, tel. 491 581 207, bacova@teplicenadmetuji.cz

 

Spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov, jejich nabídku a kontakty naleznete zde nebo na www.nadejebroumov.cz.