Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

Volby 2018 do zastupitelstva obcí

Informace a vzory pro volební strany

Petice pro NK nebo SNK
Kand. listiny polit. strany - hnutí
Kand. listiny koalice
Kand. listiny nezávislého kandidáta
Kand. listiny sdružení nezávislých kandidátů
Kand. listiny sdruž. polit. strany hnutí a nezávislých kandidátů
Prohášení kandidáta o vzdání se kandidatury
Prohášení kandidáta
Prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

Právní předpisy

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
     
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Harmonogram úkolů a lhůt
Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Důležité kontakty
Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra k volbám do ZO:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

Odkaz na webové stránky Českého statistického úřadu k výsledkům voleb:
http://www.volby.cz/