Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje město Teplice nad Metují informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorií osobních údajů, kategorii příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory města Teplice nad Metují. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Správce osobních údajů:

Město Teplice nad Metují
Sídlo: Rooseveltova 15, 549 57  Teplice nad Metují
datová schránka: bfdba37
tel: 491 581 201, 491 581 207
IČO: 00273139

 

Kontakt na pověřence:

Petr Osoba
tel: 732 396 326
adresa: DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01  Broumov

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv vyplývajících z Nařízení EU č. 2016/679 dle uvedených kontaktních údajů.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Teplice v průběhu MHFF