Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

Pečovatelská služba a sociální péče

Zřizovatel: Město Teplice nad Metují

Identifikátor služby: 6697882

Adresa: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují

Pracovní doba: 6.30 hod – 15.00 hod

Telefon: 491 581 207 (T. Báčová), 776 881 381 (I. Kutíková)

E-mail: bacova@teplicenadmetuji.cz

 

Pečovatelská služba v Teplicích nad Metují

Základní informace:

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6.30  do 15.00 hodin.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby občanům na území města Teplice nad Metují a přilehlých obcích, tj. Zdoňov, Lachov, Bohdašín, Dědov a Javor se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tuto službu požádají a oddaluje tak nutnost ústavního opatření.

 

Cílová skupina:

- senioři od 65 let,

- zdravotně postižení občané, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc další osoby a zajištění základních potřeb

 

Základní úkony:

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

Info PS Teplice nad Metují ke stažení zde

Ceník pečovatelské služby ke stažení zde

Veřejný závazek ke stažení zde

Pravidla pro podávání stížností ke stažení zde


Sociální služby a sociální péče

 • poradenská činnost v oblasti dávek sociální péče a sociálních služeb
 • péče o staré a zdravotně postižené občany, o rodinu a děti, spolupráce při zmírňování následků nezaměstnanosti
 • spolupráce s ÚP, OSSZ, okresními soudy, odborem sociálních věcí v Broumově
 • zajištění dotací pro sociální oblast
 • ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • výkon funkce opatrovníka
 • zajišťování pečovatelské služby
 • seniorská obálka -  I.C.E. karta - více informací naleznete v článku zde

I.C.E. karta KHK ke stažení zde

I.C.E. karta - elektronický formulář ke stažení zde

Návod na vyplnění I.C.E. karty ke stažení zde

Tichý svět - nasloucháme neslyšícím, kontaktní pracoviště Náchod - rozpis

 

Kontakt: Terezie Báčová, tel. 491 581 207, bacova@teplicenadmetuji.cz

 

Spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov, jejich nabídku a kontakty naleznete zde nebo na www.nadejebroumov.cz.