Teplice nad Metují
Teplice nad Metují
V SEKCI "PRAKTICKÉ INFORMACE" POD ZÁLOŽKOU KORONAVIRUS NALEZNETE PŘEHLEDNĚ AKTUÁLNÍ INFORMACE A ODKAZY

 

Vyzývám občany celého města, ale především Kamence, aby dodržovali dopravní předpisy a značení a nebránili svými nevhodně zaparkovanými automobily pracovníkům technických služeb v provádění zimní údržby komunikací!!! Josef Bitnar, starosta města

Teplické ozvěny

Informace a pravidla pro zveřejnění příspěvků

kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz

Tématické zaměření a obsah zpravodaje:

Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

 • informace městského úřadu a města
 • informace organizací města
 • informace spolků a sdružení
 • sdělení a informace z oblasti vzdělávání, školství, zdravotnictví atd.
 • články o kultuře a nabídka kulturního programu ve městě
 • články o sportu a nabídka sportovních aktivit ve městě
 • příspěvky občanů týkající se dění ve města, historie, blahopřání k narozeninám, vzpomínky na zesnulé nebo poděkování

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

 • pravidelných rubrik
 • samostatných článků

Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí, příspěvky, které by mohly ublížit či sloužit k vyřizování osobních sporů.

Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k Teplicím nad Metují a okolním obcím. Zveřejnění informací z okolních měst záleží na volném místě daného čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Teplic nad Metují a jejich spádových obcí.

Pravidla pro příjem příspěvků:

Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Z důvodu kapacity zpravodaje má také redakce právo článek zkrátit s tím, že o tom bude přispěvatele informovat.

V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce o svém rozhodnutí autora informovat.

O uveřejnění či neuveřejnění kontroverzních příspěvků rozhoduje redakční rada.

Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.

Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

Příspěvky jsou přijímány v elektronickém formátu, nejlépe v MS Wordu s českou diakritikou, s koncovkou doc, popř. ve tvaru prostého textu s koncovkou txt. Články je možné posílat e-mailem nebo dodat na CD případně přenosném disku paměti USB flash. Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá žádnou z těchto možností, lze příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji) přinést osobně nebo jej zaslat poštou.

Fotografie jsou přijímány buď v elektronické podobě v rozlišení 300 dpi nebo klasické podobě papírové fotografie.

Fotografie v elektronické podobě se posílají vždy zvlášť, a to ve formátu JPEG, BPM nebo TIF. Do textu se vkládá pouze poznámka informující o jejím umístění. Loga a plakátky se kromě výše uvedených formátů přijímají také v křivkách Corelu, nebo PDF.

Maximální rozsah příspěvku je 1 strana A4 (velikost písma 10, písmo Cambria, zalomeno do bloku s odsazením prvního řádku 0,5 cm, okraje nastaveny na 1,5 cm) nebude-li předem dohodnuto jinak.

Inzerce v Teplických ozvěnách:

Inzeráty je možné podávat:

 1. v elektronické formě na e-mailovou adresu: ozveny@teplicenadmetuji.cz a musí obsahovat kontaktní (fakturační) údaje inzerenta (název firmy - jméno, adresa, IČO), velikost inzerátu a měsíc zveřejnění. Inzeráty se přijímají ve formě obrázků s příponou jpg, tif nebo pdf, popř. jako text s příponou doc. Doporučené rozlišení minimálně 200 dpi.
 2. osobně (v písemné formě nebo na vhodném nosiči dat ve výše uvedených formátech) v podatelně MěÚ nebo u tajemnice MěÚ.
 3. výjimečně v písemné formě doručené poštou na adresu MěÚ Teplice nad Metují.

V případě inzerátů podaných jako text (písemně nebo elektronicky) je způsob grafické úpravy na vydavateli.

Platbu je možné provést:

 1. na základě faktury zaslané inzerentovi společně s jedním výtiskem příslušného čísla
 2. osobně v podatelně MěÚ.

Pokud inzerované skutečnosti z oblasti zdravotnictví, kultury, rozvoje služeb a podobně budou mít zásadní význam pro informovanost široké veřejnosti bude inzerát otisknut zdarma. Rozhodnutí o osvobození od poplatku je v kompetenci redakce.

 1. Uzávěrka příspěvků od občanů a firem do 15. každého měsíce (kromě srpna)
 2. Dvojčíslo (červenec, srpen) – uzávěrka do 15. července
 3. Reklama – do velikosti formátu A6
 4. Ceník reklamy: občan Teplic nad Metují 50 Kč včetně DPH

cizí 200,-Kč včetně DPH, (množstevní slevy se neposkytují)

 1. Kulturní akce (např. plakátky): do velikosti formátu A6
 2. Vydání novin: každý měsíc (kromě července – dvojčíslo) kolem 22. dne v měsíci
 3. Výjimka při datu vydání

– tiskárna (prodlení, oprava stroje atd.)

       - datum vydání vyjde na volné dny – víkend  ( pak vyjdou po víkendu)

      8.   Počet výtisků:         600 ks

      9.   Distribuční místa:   Bohdašín, Dědov, Zdoňov, Lachov, Bučnice, Infocentrum Teplice nad Metují,

Papírnictví Kohl, Kamenec – prodejna potravin, Nákupní středisko – Verner, Potraviny Kubečkovi

Povinné výtisky dle zákona: knihovny a archívy v ČR

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář Akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ODBĚR NOVINEK - elektronický zpravodaj města

Novinky e-mailem

Teplické skalní město

TIC

Hlášení městského rozhlasu

hlášení rozhlas