Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné výhlášky, nařízení, ostatní právní předpisy měst, obcí a některých správních úřadů, jsou nyní nově zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách: 

=Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška č.5/2023 Města Teplice nad Metují, o místním poplatku z pobytu 

Schválená zastupitelstvem dne: 23.10.2023
Nabývá účinnosti dne: 1.1.2024
Ruší: OZV č.1/2021, o místním poplatku z pobytu, ze dne 17. 03. 2021
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 Města Teplice nad Metují, o místním poplatku ze psů 

Schválená zastupitelstvem dne: 23.10.2023
Nabývá účinnosti dne: 1.1.2024
Ruší: OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 12. 12. 2019.
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 Města Teplice nad Metují, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Schválená zastupitelstvem dne: 23.10.2023
Nabývá účinnosti dne: 1.1.2024
Ruší: OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 15. 12. 2021.
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 Města Teplice nad Metují, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Schválená zastupitelstvem dne: 23.10.2023
Nabývá účinnosti dne: 1.1.2024
Ruší: OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 12. 12. 2019.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 Města Teplice nad Metují, o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Schválena zastupitelstvem dne:  9.8.2023
Nabývá učinnosti dne: 7.9.2023
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 města Teplice nad Metují o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Schválena zastupitelstvem dne 30.6.2022
Nabývá účinnosti dne 1.1.2023
 
 

Obecně závazná vyhláška města Teplice nad Metují č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Schválena zastupitelstvem dne 30.6.2022
Nabývá účinnosti dne 11.8.2022
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území měst Teplice nad Metují ze dne 19.11.2015 a dále ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému komunitního kompostování způsob využítí zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Města Teplice nad Metují ze nde 19.11.2015.
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Schválená zastupitelstvem dne 15.12.2021
Nabývá učinnosti dne 1.1.2022
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12. 12. 2019. 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Schválena zastupitelstvem dne 17.03.2021
Nabývá účinnosti dne 16.04.2021
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o mísntím poplatku z pobytu ze dne 12.12.2019.
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu

Schválena zastupitelstvem dne 26.02.2020
Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu ze dne 26.6.2019.
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schválena zastupitelstvem dne 12.12.2019
Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2017.

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Schválena zastupitelstvem dne 12.12.2019
Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 27.06.2012.

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
Schválena zastupitelstvem dne 12.12.2019
Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 21.11.2011 a obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 21.11.2011.

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psú
Schválena zastupitelstvem dne 12.12.2019
Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku ze psů ze dne 27.06.2012, která novelizovala Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 21.11.2011.

2/2017 - Microsoft Word- Adobe PDF

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválena zastupitelstvem dne 11.12.2017
Nabývá účinnosti dne 01.01.2018
Nabývá platnosti dne 13.12.2017
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
 
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
Schváleno zastupitelstvem dne 26.06.2017
Nabývá účinnosti 14.07.2017
Nabývá platnosti dne 28.06.2017
Zrušuje nařízení č. 1/2014 ze dne 01.12.2014
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválena zastupitelstvem dne 14. 12. 2016
Nabývá účinnosti dne 01. 01. 2017
Nabývá platnosti dne 30.12.2016
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
Pozbývá platnosti dne 31.12.2017, zrušena vyhláškou č. 2/2017.

1/2016 - Microsoft Word - Adobe PDF

Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2016
Nabývá účinnosti dne 15.07.2016
Nabývá platnosti dne 29.06.2016
Novelizuje vyhlášku č. 9/2012
 
4/2015 - Microsoft Word - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a regulaci hlučných činností.
Schváleno zastupitelstvem dne 16.12.2015
Nabývá účinnosti dne 03.01.2016
Nabývá platnosti dne 18.12.2015
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2013
 
3/2015 - Microsoft Word - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem dne 19. 11. 2015
Nabývá účinnosti dne 01. 01. 2016
Nabývá platnosti dne 23. 11. 2015
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013
Pozbývá platnosti dne 31. 12. 2016, zrušena vyhláškou č. 2/2016.
 
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Teplice nad Metují.
Schváleno zastupitelstvem dne 19. 11. 2015
Nabývá účinnosti dne 24. 11. 2015
Nabývá platnosti dne 10. 12. 2015
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
 
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Teplice nad Metují.
Schváleno zastupitelstvem dne 19. 11. 2015
Nabývá účinnosti dne 23. 11. 2015
Nabývá platnosti dne 09. 12. 2015

1/2014 - Microsoft Word - Adobe PDF
Nařízení města Teplice nad Metují č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
Schváleno zastupitelstvem dne 06.10.2014
Nabývá účinnosti dne 01.12.2014
Nabývá platnosti dne 24.10.2014
Pozbývá platnosti 26.06.2017, zrušeno nařízením č. 1/2017
 

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a regulaci hlučných činností
Schválena zastupitelstvem dne 08.07.2013
Nabývá účinnosti dne 01.08.2013
Nabývá platnosti dne 31.07.2013
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008

2/2013 - Microsoft Word - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválena zastupitelstvem dne 09.12.2013
Nabývá účinnosti dne 01.01.2014
Nabývá platnosti dne 27.12.2013
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012
Pozbývá platnosti dne 09.12.2015, zrušena vyhláškou č. 3/2015.

9/2012 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Schválena zastupitelstvem dne 10.12.2012
Nabývá účinnosti dne 28.12.2012
Nabývá platnosti dne 28.12.2012
Novelizována vyhláškou č. 1/2016

8/2012 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválena zastupitelstvem dne 10.12.2012
Nabývá účinnosti dne 01.01.2013
Nabývá platnosti dne 28.12.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011
Pozbývá platnosti dne 01.01.2014, zrušena vyhláškou č. 2/2013

7/2012 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o ochraně a údržbě zeleně na území města Teplice nad Metují
Schválena zastupitelstvem dne 10.12.2012
Nabývá účinnosti dne 01.01.2013
Nabývá platnosti dne 28.12.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012

6/2012 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o ochraně a údržbě zeleně na území města Teplice nad Metují
Schválena zastupitelstvem dne 17.09.2012
Nabývá účinnosti dne 10.10.2012
Nabývá platnosti dne 10.10.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
Pozbývá platnosti dne 1.1.2013, zrušena vyhláškou č. 7/2012

5/2012Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2012
Nabývá účinnosti dne 20.07.2012
Nabývá platnosti dne 20.07.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011

4/2012Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2012
Nabývá platnosti dne 20.07.2012
Nabývá účinnosti dne 20.07.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011

3/2012Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2012
Nabývá účinnosti dne 20.07.2012
Nabývá platnosti dne 20.07.2012
Novelizuje vyhlášku č. 3/2011

2/2012Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Teplice nad Metují, včetně nakládání se stavebním odpadem
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2012
Nabývá platnosti dne 20.07.2012
Nabývá účinnosti dne 20.07.2012
Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011
Pozbývá platnosti dne 10.12.2015, zrušena vyhláškou č. 2/2015

1/2012Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o ochraně a údržbě zeleně na území města Teplice nad Metují.
Schválena zastupitelstvem dne 27.06.2012
Nabývá platnosti dne: 20.7.2012
Nabývá účinnosti dne: 20.7.2012
Pozbývá platnosti dne 10.10.2012, zrušena vyhláškou č. 6/2012

8/2011
Pozbývá platnosti dne 20.07.2012, zrušena vyhláškou č. 4/2012

7/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.11.2011
Nabývá platnosti dne: 12.12.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2012
Pozbývá platnosti dne 1.1.2013, zrušena vyhláškou č. 8/2012

6/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.11.2011
Nabývá platnosti dne: 12.12.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2012

5/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.11.2011
Nabývá platnosti dne: 12.12.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2012
Pozbývá platnosti dne 20.07.2012, zrušena vyhláškou č. 5/2012

4/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.11.2011
Nabývá platnosti dne: 12.12.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2012

3/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.11.2011
Nabývá platnosti dne: 12.12.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2012
Novelizováno vyhláškou č. 3/2012

2/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Teplice nad Metují.
Schváleno zastupitelstvem dne: 27.06.2011
Nabývá platnosti dne: 18.07.2011
Nabývá účinnosti dne: 01.08.2011
Pozbývá platnosti dne 20.07.2012, zrušena vyhláškou č. 2/2012

1/2011Microsoft Word  - Adobe PDF
Vymezení zastavěného území města Teplice nad Metují
Schváleno zastupitelstvem dne: 28.02.2011
Nabývá platnosti dne: 24.03.2011
Nabývá účinnosti dne: 24.03.2011

1/2010Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí.
Projednána zastupitelstvem dne: 30.06.2010
Vyhlášeno dne: 01.07.2010
Nabývá účinnosti dne: 01.07.2010

1/2009Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Projednáno v zastupitelstvu dne: 01.12.2009
Vyhlášeno dne: 09.12.2009
Nabývá účinnosti dne: 01.01.2010
Pozbývá platnost dne 31.12.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011.

1/2008Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2008
Vyhlášeno dne: 12.11.2008
Nabývá účinnosti dne: 1.12.2008

1/2007Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 12. 12. 2007
Vyhlášeno dne: 12.12.2007
Nabývá účinnosti dne: 1.1.2008
Pozbývá platnost dne 31.12.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 7/2011.

1/2006Microsoft Word  - Adobe PDF
Vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Teplice nad Metují č. 3/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 13. 12. 2006
Vyhlášeno dne: 13.12.2006
Nabývá účinnosti dne: 28.12.2006

3/2005 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválena zastupitelstvem dne: 14.12.2005
Vyhlášena dne: 15.12.2006
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2006

2/2005 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/1995, kterou se vydává řád pro pohřebiště.
Schváleno zastupitelstvem dne: 20.7.2005
Vyhlášeno dne: 25.7.2005
Nabytí účinnosti dne: 9.8.2005

1/2005 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy a obecně závazná vyhláška č. 1/1999, o městských symbolech.
Schváleno zastupitelstvem dne: 20.4.2005
Vyhlášeno dne: 27.4.2005
Nabytí účinnosti dne: 12.5.2005

9/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajišťování udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti
Schváleno zastupitelstvem dne: 15. 12. 2003
Vyhlášeno dne: 17.12.2003
Nabytí účinnosti dne: 15.12.2003

8/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne: 13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004
Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005

7/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne: 13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004
Zrušena vyhláškou č. 1/2010

6/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne:13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004

5/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDFObecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne: 13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004
Pozbývá platnost dne 31.12.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011.

4/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne: 13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004
Pozbývá platnost dne 31.12.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011.

3/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
Schváleno zastupitelstvem dne: 5. 11. 2003
Vyhlášeno dne: 13.11.2003
Nabytí účinnosti dne: 1.1.2004
Pozbývá platnost dne 31.12.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011.

2/2003 - Microsoft Word - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy.
Schváleno zastupitelstvem dne: 1. 10. 2003
Vyhlášeno dne: 6. 10. 2003
Nabytí účinnosti dne: 21. 10. 2003
Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005

1/2003 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška města Teplice nad Metují k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Schváleno zastupitelstvem dne: 20.8.2003
Vyhlášeno dne: 21. 8. 2003
Nabytí účinnosti dne: 5. 9. 2003
Novelizováno vyhláškou č. 9/2003

2/2001 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Schváleno zastupitelstvem dne: 29. 11. 2001
Vyhlášeno dne: 29. 11. 2001
Nabytí účinnosti: 1. 1. 2002
Pozbývá platnost dne 31.07.2011, zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011.

1/2000
Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného vyjadřující průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce.
Schváleno zastupitelstvem dne: 9. 3. 2000
Vyhlášeno dne: 10. 3. 2000
Nabytí účinnosti dne: 1. 4. 2000
Zrušena nálezem Ústavního soudu k 31.12.2001

1/1999 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška města Teplice nad Metují o městských symbolech.
Schváleno zastupitelstvem dne: 21. 9. 1999
Vyhlášeno dne: 22. 9. 1999
Nabytí účinnosti dne: 1. 11. 1999
Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005

5/1993 - Microsoft Word  - Adobe PDF
Obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Schválena radou MěNV dne: 15.12.1992
Vyhlášena dne: 16.12.1992
Nabytí účinnosti dne: 1.1.1993
Schválena zastupitelstvem dne: 25.2.1993

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář Akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotogalerie

Teplické skalní město

TIC

Hlášení městského rozhlasu

hlášení rozhlas