Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

Sportcentrum

Sportcentrum

SPORTCENTRUM je rozděleno do dvou základních částí: objekt A - budova a objekt B - víceúčelová plocha.

Objekt A - recepce s možností občerstvení, squash 1x, posilovna, masérna, stolní tenis, WC
              - šatny 6x, umývárny s WC 3x

Objekt B - plocha 51x36m s povrchem umělá tráva, cca od října do dubna zastřešena nafukovací halou
              - možné využití: 3x tenis, 3x volejbal, florbal, házená, nohejbal, sálová kopaná, badminton, basketbal, atp.

Správce:  - tel.: 775 055 563
e-mail: sportcentrum@teplicenadmetuji.cz

Provoz SPORTCENTRA byl zahájen v listopadu 2009.

Provozní doba:

Po - Pá 07 - 16 základní škola a střední škola hotelnictví

09 - 12 veřejnost (na objednávku)
16 - 18 treninkové hodiny + veřejnost
18 - 21 veřejnost
So - Ne 08 - 21 veřejnost

 

Víceúčelové sportoviště Města Teplice nad Metují bylo finančně podpořeno z Evropské unie

Projekt „Víceúčelové sportoviště města Teplice nad Metují“ byl za pomocí CEP a.s. (Centrum evropského projektování Hradec Králové) podán a zaregistrován v březnu letošního roku v rámci 2.kola výzvy pro oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova.

Regionální rada rozhodla, že výše uvedený projekt reg.č. CZ.1.13/2.3.00/02.00119 bude finančně podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a to jako nejlépe hodnocený projekt ze 13 vybraných projektů opatření 2.3 Rozvoj venkova. Celkové náklady projektu činí 25.307.657,-Kč. Dotace z EU je 20.591.043, dotace ze státního rozpočtu 1.816.857,-Kč.
V červenci jsme byli vyzváni k doložení povinných příloh k podpisu smlouvy a k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Bezodkladně jsme zahájili všechna potřebná výběrová řízení - na dodavatele stavby, technický dozor investora, autorský dozor a 3.9.2008 jsme rozhodli o dodavateli stavby, kterým se stal Radek Myška – stavební firma Teplice nad Metují. Projekt Sportoviště Teplice nad Metují zpracoval Ateliér Tsunami s.r.o. Náchod, technickým dozorem investora byla pověřena firma SVS Malé Svatoňovice.

Termín dokončení stavby je stanoven nejpozději do 30.9.2009. Lze téměř s jistotou konstatovat, že od podzimu 2009 dostanou žáci škol, příznivci sportu nejen z naší obce, ale i návštěvníci našeho krásného okolí předvánoční dárek ve formě možnosti celoročního sportování. V podzimních a zimních měsících v hale zastřešené nafukovací technologií, v jarních a letních měsících pod širou oblohou.
S přáním bezproblémového průběhu prací na projektu se na nové sportoviště těší                  

Milan Brandejs, starosta města

 

Logo NUTS Logo EU

 

Diskuse o sportovní hale

Jak to vidíte se sportovní halou v Teplicích nad Metují?
V současné době (říjen 2007) probíhají na radnici v Teplicích klíčová jednání o podobě projektu sportovní haly.
Minulým zastupitelstvem podpořený projekt víceúčelového sportoviště zastřešeného nafukovací halou bojuje o své místo na slunci proti myšlence vybudovat stacionární halu.

Povrch plochy zastřešené nafukovací halou by měl být univerzální syntetický koberec (umělá tráva) vhodný jak pro míčové hry typu volejbal, basketbal, nohejbal, ale i tenis, florbal a sálová kopaná.
V neposlední řadě lze areál využít pro atletické a gymnastické disciplíny a v krajním případě lze na povrchu vyrobit i ledovou hrací či bruslařskou plochu, která může být navrhovanou technologií zastřešena.

Hala bude po zkušenostech jiných provozovatelů v případě nutnosti připravena pojmout i pořádání kulturních projektů typu koncerty a festivaly či umělecká show. (hala může být provozována při teplotě uvnitř i pod bodem mrazu).

Zastupitelstvo města se usneslo na 7.veřejném jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 31.10.2007, o realizaci projektu nafukovací haly podle studie Ateliéru Tsunami. Hlasování, zda-li je potřebné budovat víceúčelové sportoviště, dopadlo výsledkem: 9 pro a 2 proti a tím bylo schváleno vybudovat novou víceúčelovou sportovní halu. Hlasováním 6 pro a 5 proti byl schválen projekt zastřešení sportoviště nafukovací halou podle studie Ateliéru Tsunami. Hlasováním 9 hlasy pro, 1 proti a 1 se zdržel bylo schváleno podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu do 15.11.2007.

V přílohách jsou následující informace:

  1. Půdorys sportovní haly (formát PDF - 3 MB)
  2. Celková situace (formát PDF - 1 MB)
  3. Vizualizace haly (formát PDF - 420 kB)

 

Hala

Hala

Hala

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář Akcí

Po Út St Čt So Ne
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem